آموزش دکوراسیون داخلی (0 تا 100) + مدرک بین المللی مجتمع فنی تهران

تیرها، ستون ها، لوله ها، مجراها و حاشیه تیرها بیرون زده می شوند تا بر صنعتی بودن تأکید کنند و طراحی داخلی را د

توسط HASHTADONOH در 24 اسفند 1400
تیرها، ستون ها، لوله ها، مجراها و حاشیه تیرها بیرون زده می شوند تا بر صنعتی بودن تأکید کنند و طراحی داخلی را در شکلی مردانه و دکوراسیون داخلی صفری قوی ارائه دهند. در فضاهایی که همین سبک طراحی حاکم هست ، به جنبه های کاربردی فضا ، دیده نواز بودن و زیبایی آن دقت ویژه ای می شود به نوع ای که همین سبک را از سایرین متفاوتی می سازد . در دورهی جامع دکوراسیون داخلی، انواع سبکهای طراحی داخلی را آموزش میدهند. نقشهکشی و ترازو گیری: در موسسات و دانشگاهها دورههای تدریس نقشهکشی برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن‌ها حاذق نمودن هنرجویان در فهم و رسم نقشههای ساختمانی و تاسیساتی است. خیلی وقتها بعد از پایان طراحی و کارگزاشتن کابینتها و اثاثیه آشپزخانه میباشد که خریدار متوجه این مورد قضیه میشود که هیچ تراز خلوتی به جهت انجام کارهای روزانه در آشپزخانه ندارد. همین سبک ریشه در اشاعه تجمّلات مختص بعد از آن از مبارزه آمریکا و اروپا دارااست . این سبک ، در واقع تعریف سبکی میباشد که سپس از نبرد جهانی دوم شکل گرفت . دکوراسیون خانه و چیدمان آن قوانینی داراست که همهی ما از آنها سردرنمیآوریم و بهتر است در همین راستا از یک متخصص یاری بگیریم یا پا را فراتر بگذاریم و یک دورهی دکوراسیون داخلی را بگذرانیم. در همین سبک دکوراسیون ، فضای داخلی ساختمان ، چیزی فراتر از یک مکان قابل سکونت به شمار رفته و به جهت جلا بخشیدن به روح و پراکندن وقار در فضا به فعالیت گرفته می شود . در همین سبک تاکید ویژه بر تقویت رابطه ها میان شخصی می شود بدین شکل که فضا در همین سبک طراحی چیزی بالاتر از یک وسیله ی کاربردی گزینه دقت قرار می گیرد و به عنوان نمادی از ایدئولوژی های اجتماعی و فردی کلیدی تاکید بر انسانیت ظواهر می شود . طراحی دکوراسیون داخلی، هنر چیدمان درون فضای ساختمان هست به منظور ایجاد یک فضا برپایه سلامت روحی و زیبایی شناختی بنا ای میباشد که فرد یا این که کسانی باطن آن زندگی می نمایند و یا این که فعالیت اجتماعی انجام میدهند. با همین حال، این سبک به عنوان سبکی متعادل و قابل انعطاف به منظور طراحی های داخلی از سبک مدرن جدا می شود .