اسید فرمیک (جوهر مورچه)🐜 و کاربرد آن در سولفورزدایی - آرال شیمی

طریق حمل و نقل بشکه ها یا گالن ها به میزان گزینه حیث مشتری بستگی دارد. در فرایند تولید اسید استیک و اکسیداسیون

توسط HASHTADONOH در 22 اسفند 1400
طریق حمل و نقل بشکه ها یا گالن ها به میزان گزینه حیث مشتری بستگی دارد. در فرایند تولید اسید استیک و اکسیداسیون آلکان ها، میزان قابل توجهی از متانوئیک اسید تشکیل می شود که فرآورده جانبی می باشد و می تواند آن را تجزیه کرد. این ماده در سیستم های سمی یا این که دفاعی مورچه ها، زنبورها، و حشرات دیگر تشخیص داده شده است. فرمیک اسید و آلکن ها به آسانی باهم واکنش دیتا و استرهای فرمات تولید میکنند. هنگامی متانول و منوکسید کربن در حضور یک باز کار کشته مثل منوکسید سدیم باهم واکنش میدهند، مشتقی از اسید فرمیک به اسم متیل فرمات تولید میشود. چنانچه محل کار اصلی اسید فرمیک آلوده شد می توانید اثرات آن را دارای مخلوط هیدروکسید سدیم خنثی کنید. به تیتر یک ماده کاهش دهنده برای کمتر دی کلرومات سدیم و پتاسیم استفاده می شود. گهگاه اوقات در طعام دام ها باکتریهای وجود داراست و کشاورزان از خرید کردن اسید فرمیک را برای از دربین بردن این باکتری ها استعمال می کنند. در طعام دام که عمدتاً به عنوان ماده حافظ و ضد باکتری آیتم به کار گیری قرار می گیرد. اسید فرمیک به ویژه در غلظت های نزدیک به 100٪ ناپایدار می شود و این می بایست در زمان ذخیره متانوئیک اسید زیاد غلیظ گزینه اعتنا قرار گیرد. اسید فرمیک ، اگرچه به تیتر یک حلال قادر مورد به کار گیری قرار نمی گیرد البته به عنوان نمونه ای از یک حلال پروتریک دارای اسیدیته بالا مورد اعتنا است. یک اسید کار کشته اسیدی هست که تماما در محلول آبی جدا می شود. یک اسید ضعیف اسیدی هست که گوشه ای از آن را در محلول آبی انقطاع می کند. اولی توشه جان ری درختان شناس انگلیسی در سال ۱۶۷۱ این اسید را از تقطیر تودهای از مورچههای مرده، جدا کرد. در سال 2009، گنجایش تولید اسید فرمیک در سراسر جهان 720،000 تن در سال بود که تقریباً به طور هم اندازه دربین اروپا و آسیا تقسیم شده در حالی که ساخت در تمام قاره های دیگر ذیل 1000 تن در سال بود. در سال ۱۸۵۵ شیمیدان فرانسوی دیگری به اسم مارسلن برتولو فرمیک را دارای استعمال از مونواکسید کربن سنتز کرد، شبیه روشی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد بخش اعظم در مورد فرمیک اسید نام دیگر لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.