انواع شیر فشار شکن و شیر اطمینان

در صورتی که سیستم های لوله کشی به درستی طراحی نشده باشند قابلیت و امکان سقوط ناگهانی سیستم لوله کشی وجود دارد

توسط HASHTADONOH در 14 اسفند 1400
در صورتی که سیستم های لوله کشی به درستی طراحی نشده باشند قابلیت و امکان سقوط ناگهانی سیستم لوله کشی وجود دارد . جریان در طی سیستم های لوله کشی ممکن هست مبتلا افت و یا این که افزایش بیش از حد فشار شود. به جهت توصیه و خرید شیر فشارشکن، می قدرت از انقطاع ناگهانی جریان آب در خطوط لوله انتقال ناشی از بروز فشارهای بالا، به نحو مطلوب دوری به فعالیت شیر فشار شکن چدنی آورد. شیر های فشار شکن (رلیف ولو) در همگی مدار های هیدرولیک به فعالیت گرفته می شوند. شیر فشار شکن رکسروت، از انواع شیرهای هیدرولیکی برند rexroth آلمانی می باشد که وظیفه تهیه و تنظیم فشار در سیستم های هیدرولیکی را بر عهده دارد. شیر فشار شکن رکسروت، برای تهیه فشار سیال در یک سیستم هیدرولیکی به عمل می رود. روش اتصال: اتصال شیرهای فشار شکن میراب به صورت فلنج جوشی می باشد. همین امر سبب ساز می شود یک فشار بی آلایش از طریق شیر در اختیار گرفتن شود. هنگامی که آب پر‌نور می شود فشار آب موجب باز شدن سوپاپ آب می شود و در شرایطی که آب خاموش می باشد فشار هوا دارای وارد نمودن فشار بر بر روی شیر موجب مسدود شدن لوله می شود . اساسی سوپاپ سوار فنر از بازگشت آب به داخل لوله جلوگیری می شود . هنگامی که در لوله ها فشار جریان اندک می شود از پمپ و زمانی که فشار بیش از ترازو زیاد می شود از شیر فشار شکن به کارگیری خرید شیر فشار شکن آب می کنیم. بدین ترتیب اعتنا به فشار بالا در سیستم مضاعف حیاتی بوده و می بایست در محل هایی که فشار از حد مورد انتظار اکثر میباشد از شیر فشار شکن استفاده گردد. پایلوت یکی از از حساس ترین بخش های شیر فشارشکن میراب و برهان تمایز آن از دیگر شیر های فشار شکن است. شیر فشار شکن یورک یکی از از شناخته شده ترین گونه های شیرهای فشار شکن در جهان است که پر مصرف ترین جور های آن ART.360 و ART.361 هستند. یکی از مسائل قابل دقت برای شیر های فشار شکن اختلاف فشار ورودی و خروجی و پدیده کاویتاسیون است. شیر های فشار شکن به طور مداوم در خط كار می كنند در حالی كه شیرهای اطمینان تنها وقتی ظاهر می شوند كه از حد فشار انتخاب شده بالاتر رود. به طور کلی ، شیرهای کاهش فشار مستقیم برای همین خدمات ترجیح داده می شود.