اکسیژن مایع - تک گاز

اکسیژن مایع مهم رنگ آبی قلیل رنگ و به شدت پارامغناطیسی است. در شیرهایی که حیاتی فلکه دستی هستند، نباید از آچار

توسط HASHTADONOH در 14 بهمن 1400
اکسیژن مایع مهم رنگ آبی قلیل رنگ و به شدت پارامغناطیسی است. در شیرهایی که حیاتی فلکه دستی هستند، نباید از آچار ، چکش یا دیگر ابزارها به مراد باز و بسته کردن شیر استعمال شود. هر ظرف گاز می بایست اهمیت برچسب هشداری باشد. دیتاها فوق می بایست مهم رنگ سفید و در قسمت فوقانی سیلندر و ترجیحا بدور از قسمت استوانه ای بدنه متن شود. پس از این که گاز درون کپسول به اتمام رسید مخزن آن را در جایی مطلوب حفظ کنید و به بدور از نور مستقیم خورشید باشد، همچنین آن را در جایی که مواد آتش زا وجود داراست قرار ندهید. از اکسیژن مایع به طور گسترده در ایجاد مواد منفجره استعمال می شود. از گاز اکسیژن به عنوان اکسید کننده در موشک ها به کار گیری می شود. یک لوله داخلی محاط شده اصلی لوله خارجی وجود داراست که مابین لوله ها یک فضای حلقوی که شامل محفظه عایق است، وجود دارد. خصوصیت های اکسیژن صنعتی باید طبق اهمیت الزامات جدول پایین باشد. تمام کارکنانی که سیلندر های گاز اکسیژن را جابجا نموده و مسئولیت بررسی بر خطوط لوله کشی گاز را به عهده دارند می بایست دیتاها و دانش کافی در خصوص ویژگی ها و خطرات گاز اکسیژن، احتیاط ها و اقدامات حتمی داشته باشند. سازندگانی که در میدان فولاد و آهن درگیر به کار هستند از اکسیژن یا هوایی که دارای اکسیژن غنی شده باشد، به کارگیری میکند؛ چون در تصفیه و گرمایش شیمیایی در رابطه با حذف کربن و واکنشهای اکسیداسیون تاثیر بیشتری دارند. گاز اکسیژن گرچه در اصل به شکل گاز استفاده می شود ولی اکثر وقت ها به تیتر مایع ذخیره می شود. حیاتی کمک جریان سنج به این پی می برید که چه مقداری از اکسیژن به کار گیری شده است، جریان سنج میزان اکسیژن مصرفی را به صورت لیتر در دقیقه نمایان می کند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حیاتی خواص اکسیژن مایع وب تارنما خویش باشید.
آخرین مطالب