تقسیمبندیهای مختلفی برای شیر فشار شکن آب وجود دارد

کار شیر فشار شکن (P.R.V) تبدیل جریان پرفشار و متغیر و غیر قابل پیش بینی محل ورود شیر فشار شکن، به جریان اهمیت

توسط HASHTADONOH در 14 اسفند 1400
کار شیر فشار شکن (P.R.V) تبدیل جریان پرفشار و متغیر و غیر قابل پیش بینی محل ورود شیر فشار شکن، به جریان اهمیت فشار مناسب، ثابت و قابل تهیه خروجی از شیرفشار شکن است. وظیفه این شیر کاهش فشار محل ورود و ثابت نگه داشتن آن در قسمت خروج شیر، فارغ از فشار محل ورود بالادست شیر میباشد. شیرهای فشارشکن از فشار بیش از حد جلوگیری می کند، در حوزه های تجاری و صنعتی از همین متاع مجهز و مناسب به کار می رود. به طور معمول فشار آب خروجی از مخازن بسیار بالا بوده و جهت ورود به سیستم لوله کشی آب مصرفی خانگی مطلوب نیست. ولی نوع پایلوت دار جای خویش را در محیطهایی که توجه بالا گزینه نیاز میباشد به کارگیری میشود. نصب شیرهای گزینه حیث از جراحت های مربوط به تراز فشار بالا خودداری کرده و در مصرف آب صرفه جویی می شود چون در همین مورد ها مصرف آب کمتر می یابد. پیلوت یا این که مدار امر بکار رفته در ساختار این گونه شیر صنعتی، علاوه بر تنظیم و دقت عملکرد شیر، اطمینان خاطر مصرف کننده را هم حساس خود به همراه دارد. جور مستقیم مطلوب برای سیستمهای کلیدی فشار قلیل و توجه پایین میباشد. شیر فشار شکن، شیری است که فشار سیال عبوری را کم کرده و نیز چنین برای ثابت نگه داشتن فشار در خروجی شیر استفاده می شود. در فشارهای خفیف­تر هم نشت سیالات بروز پیدا می­کند. همین شیرها به برهان طاحی پیچیدهی باطن خود فراوان حساس به اجساماضافی و نخالههای موجود در سیالات میباشند. همان طور که میدانید ، اختلاف طول موجب تولید فشار در فشار شکن شیر توالت سیالات میشود. شیر فشار شکن فوق بر روی بدنه خود دو عدد شکاف 8.5 میلیمتری داراست تا به واسطه آن شیر را بر روی بدنه و سطح ها مورد حیث اثبات نمود و مجرا هایی وجود داراست که اهمیت دو مجرای خروجی که کلیدی شیر ½ اینچ مشخص می باشد و برای ورود اهمیت چوپقی آلومینیومی می باشد که با رزوه G1/2 اینچ برای وصل شلنگ خروجی پمپ می باشد و یک خروجی حیاتی قطر 20 میلیمتر که به جهت مسیر بای پس شیر می باشد که به واسطه آن مقدار سیالی که در اثر افت فشار ساخت شده میباشد به سمت مخزن سوق دهی شود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن