دانستني هاي جالب در مورد كفش

•آكسفوردهاي زيني(Saddle) يك تكه چرم مهم رنگي گوناگون يا مدل چرم متفاوت به شكل زين در قسمت رويه جلوي كفش و پاشن

توسط HASHTADONOH در 12 بهمن 1400
•آكسفوردهاي زيني(Saddle) يك تكه چرم مهم رنگي گوناگون يا مدل چرم متفاوت به شكل زين در قسمت رويه جلوي كفش و پاشنه كفش دارند. دكتر تركان حیاتی اشاره به استعمال از كفشهاي لژدار كه طول كفي كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه دارااست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: به طور معمول نوك باريك و پاشنه بلند كفش باعث انتقال وزن تن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به بیرون مي شود. وي ادامه داد: دوام در استفاده از اين كفشها سبب جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مي شود.اين ناهنجاريها غالبا دردهاي غمگین كنندهاي را درافراد ايجاد مي كند كه تغيير شكل استخوان پا بازگشت ناپذير می باشد و در نتيجه فرد بدون چاره به پوشيدن كفش سفارشي ميشود. اين متخصص طب فيزيكي و توانبخشي کلیدی بيان اينكه بر خلاف تصور مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايي را ریلکس ترين كفش ميدانند، كفش مناسب كفشي می باشد كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتي الامكان در ساعتها بعد ازظهر كه پا به بزرگترين حجم خویش رسيده انجام شود. با انجام اين كار، دارای تسلط و اطمينان خاطر بيشتري ميتوانيد اين كفشها را بپوشيد. اين كفشهاي منگولهدار درصورتیکه از چرم جير باشد، غيررسميتر هست و ميتوانيد آن را اصلی كتشلوارهاي كتاني و ساير جور هاي غيررسمي، حتي شلوار جين بپوشيد. 7)اگر از كمردردهاي مكرر رنج ميبريد،حتما مهم دقت بيشتري كفشهايتان را انتخاب كنيد و سعي كنيد كفشهاي طبي به پا كنيد زيرا اين كمردردها گاهي از عواقب پوشيدن كفشهاي نامناسب و غير استاندارد است. 14) در صورتی که به صورت حرفهاي و مداوم پيادهروي ميكنيد بهتر می باشد كفشهاي ساقدار را انتخاب كنيد كه در پيادهرويهاي طولانيمدت به ساق پايتان آسيبي نرسد. •كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين جور كفش آكسفورد است. اكثر كفشهاي رسمي يا كاري در دو دسته اصلي قرار ميگيرد: كفشهاي آكسفورد(كفش بنددار) و كفشهاي رويه كوتاه سوای بند. وقتي كه ميخواهيد يك كفش رسمي و آكسفورد گزینش كنيد، سعي كنيد از چرم طبيعي و اورجینال باشد. در بخش اول اين نوشته نخست به كفشهاي رسمي ميپردازيم و انواع آن را براي شما ذكر ميكنيم. غالبا در اين دوران، بين نيم تا يك نمره، تغيير سايز خواهيد داشت كه اساسی دقت به اين تغيير بايد كفشي مطلوب گزینش كنيد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان بیشتر در آیتم عکس کفش اسپرت پسرانه طفل گانه لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب