دمپر هواساز گردِ پروانه ای

از آنجاییکه جهت تهیه و تنظیم موتور برقی دمپر هوا نیاز به صرف هزینه ی جداگانه است لذا ارزش دمپر هوا ی برقی به ش

توسط HASHTADONOH در 17 فروردین 1401
از آنجاییکه جهت تهیه و تنظیم موتور برقی دمپر هوا نیاز به صرف هزینه ی جداگانه است لذا ارزش دمپر هوا ی برقی به شکل محسوسی از دمپر هوا ی دستی بالاتر میباشد . فعالشده و بر اساس برنامهریزی شکل گرفته بر روی آنها، بهترین و مطبوعترین شرایط هوایی را در گوشه و کنار حاکم میکنند. دمپر موتور بر شالوده مدل مصرف، محل مورداستفاده، میزان هزینه کرد در شکلها و گونه های متفاوتی طراحی و روانه بازار میشود. مقدار هوا بندی در این دمپر بصورت بیشترین حد بوده و راندمانِ عملکردِ آن در مقایسه اهمیت گونه های دیگر دمپرها بالا می دمپر مابین کانال باشد. همانطور که اشاره کردیم هر کدام ازاین دمپرها متناسب حساس نوع کاربردی که دارند. استعمال از موتورهای برقی در تولید دمپرهای اتوماتیک سبب شده میباشد که همین جور دمپرها اختلاف ارزش فاحشی اهمیت نوع معمولی و دستی خویش داشته باشند. پره های داخلی که وظیفه در اختیار گرفتن هوا را به عهده دارند، از ورق های سبک حیاتی فرآورده های گوناگون ساخته می شود. دمپرهای اتوماتیک معمولا بهوسیلهی یک موتور الکتریکی کنترل میشوند. دسته دستی آن با به کار گیری از اهرمی که در خارج از داکت قرارگرفته است در اختیار گرفتن میشود. در اثر گرما، سرما، رطوبت و یا این که قطع و نوسانات الکتریسیته با تهیه حجم هوای محل ورود و خروجی به سیستم بهعنوان نوعی نگهدارنده نیز فعالیت میکنند. دمپر در میان کانالی: از همین دمپر ها جهت جدا و وصل کردن و به طور کلی تهیه جریان هوای باطن شبکه استفاده می شود. دمپر در بین کانالی گرد: همانطور که از نام این دمپر مشخص و معلوم است برای نتورک های گرد به عمل برده می شود و باز و بسته نمودن مسیر جریان هوا در درون نتورک را ممکن می سازد که به دو گونه گرد دیسکی و گرد یک سری پره موجود می باشد. نوع دیگر تقسیمبندی دمپرها به سه گونه دمپر دستی ، بالانس دمپر یا این که دمپر ثقلی و دمپر موتوری که با انتخاب دمپر میان کانالی در سیستمهای گوناگون ، اهمیت دقت به نیاز آن سیستم انتخاب موتور دمپر کانال میشود.
آخرین مطالب