رزین اپوکسی رقیق LV50 با هاردنر - متاسان

رزین های دیر خشک(دیر پخت) برای کارهای تزیینی حجیم مطلوب ترند. رزین تزیینی LV50 به علت داشتن ویسکوزیته یا گرانر

توسط HASHTADONOH در 27 فروردین 1401
رزین های دیر خشک(دیر پخت) برای کارهای تزیینی حجیم مطلوب ترند. رزین تزیینی LV50 به علت داشتن ویسکوزیته یا گرانروی مناسب همین نقص‌ را ندارد و سطح حباب گیری را مضاعف ساده می کند. حتمی به ذکر میباشد دمای مطلوب کار حیاتی رزین ۲۲تا۲۶ جايگاه سانتیگراد میباشد. به عبارت دیگر به عبارتی چسب اپوکسی به صورت مایع است. مواد رزین می تواند هم مواد جامد و نیز دوچندان لزج را شامل شود، البته عموما ً همین ماده به شکل مایع می باشد که براساس گرما، و یا نور تهیه و تنظیم می شوند. “رزین” اصطلاحی هست که به طور گسترده و معمول برای توصیف ترکیبی به کار گیری می شود که به رخ مایع میباشد و آن‌گاه در طی فرایند هایی یگانه به یک سطح جامد و سفت تبدیل شود ، به این ترتیب صمغ درخت را هم می قدرت نوعی از این مواد دانست. به دست می آید که احتمالا شما نیز دارای آن ها برخورد داشتهباشید. مصنوعی: همین مواد خاصیت فیزیکی گونه طبیعی را دارا هستند البته از نظر شیمیایی دارای آن ها متعدد می باشند. تنها تفاوت جور تصنعی و مصنوعی مهم جور طبیعی آنها، از لحاظ خواص شیمیایی و طریقهی ساختشان می باشد. در حیث داشته باشید برای بدست آوردن بهترین نتیجه، مسلما در نخست به مقدار کاهش و در موقعیت کاری خود، هر رزینی از هرکجا تنظیم کردهاید را تست نمایید. رزین اپوکسی طول عمر بالا و ماندگاری لطف دارااست همچنین این رزین به آهسته سخت میشود. محصولات متمایز وجود داراست که همه از رزین میباشند یا این که از آن ساخته فروش رزین تبادل یونی شده اند. قالب های سیلیکونی که امروزه در بازار وجود داراست در ابعاد و شکل های متفاوت میباشد. در فرآورده کد CR209 از رزین و هاردنر روشن و رقیقی به کارگیری شده که موجب حبابگیری ریلکس و رنگپذیری خوب خواهد شد. همین هاردنر در شهرهای شمالی مملکت استفاده شده و رطوبت بالای همین نواحی بر روی کیفیت محصول آخرین اثری ندارد. در صورتی که ترکیب تام نیز زده نشود بعد از آن از پخت رزین، بخش هایی از محصول چسبناک می ماند و میزان مرغوب بودن آخرین افت می کند. رزین های حلال دار اکثرا به جهت سطوحی که نیازی به تحمل توشه ترافیکی ندارند، آیتم به کار گیری قرار می گیرند. همین مواد به رخ قابل تبدیل در در آغاز به شکل نصفه بسپار بوده و آن‌گاه از کاربرد بر بر روی تراز ، بسپارش را انجام دیتا و به شکل یک فیلم ، سطح را می پوشانند. 8. تراز چوب یا این که قالب آخرین خویش را به طور کامل تمیز کنید و هیچ مدل چربی یا این که گرد و غبار را بر روی آن باقی نگذارید.
آخرین مطالب