صابون ذغال فعال چطور جوشهای پوستی را برطرف میکند؟

نقش اساسی کربن فعال در راستا جذب ناخالصی های آلی محلول و از میان بردن مواد موثر بر بو، طعم و رنگ در هیدروکربن

توسط HASHTADONOH در 27 فروردین 1401
نقش اساسی کربن فعال در راستا جذب ناخالصی های آلی محلول و از میان بردن مواد موثر بر بو، طعم و رنگ در هیدروکربن های هالوژنه و بقیه آلاینده های آلی است. کاربرد اساسی و قابل دارای آنان در جداسازی بو، رنگ، مزههای غیر دلخواه از آب در عملیات خانگی و صنعتی، بازیافت حلال، تصفیه هوا بهویژه در رستورانها، صنایع غذایی و شیمیائی میباشد. تفاوت اهمیت اشکال کربن های فعال در دسته ماده ناپخته و نحوه تهیه و تنظیم آن ها می باشد. در صورتی که منافذ پوستی مسدود شده باشد پوست توانا به تنفس درست نخواهد بود که همین تنفس ناقض منجر به ایجاد جوش ، آکنه و بقیه عارضه های پوستی زغال فعال برای مسمومیت می شود. میزان جذب زغال فعال به اندازه ساختار منافذ کربن و توزیع ترازو منافذ و همچنین میزان و صورت مولکول های آلاینده بستگی دارد. که به برهان مساحت مرحله داخلی قابل توجه بالا ، ساختار متخلخل و منفذی، ظرفیت جذب بالا، قابلیت فعالسازی مجدد و همچنین ارزش ذیل در مقایسه دارای بقیه جاذب های غیرآلی، ماده اختصاصی به فردی است. کربن های اکسترود شده یا این که گلوله ای فعال EAC کلیدی قطر های از 0.8 تا 5 میلی متر. از نظر فیزیکی ، کربن فعال از روش نیروهای واندروالس یا این که نیروهای پراکندگی لاندن به سایر مواد متصل می شود. در پروسه فعال سازی شیمیایی، ماده کربن غیر سوختی نخست با مواد شیمیایی کم کننده یا این که اکسید کننده ادغام می شود و در میان 400 تا 800 جايگاه سانتیگراد گرم می شود. کربن فعال یا کربن اکتیو به تیم ای از مواد کربنی دارای تخلخل و مرحله داخلی بالا اطلاق میشود. شماره پروانه بهداشتی ساخت: 56/20596- ذغال فعال (کربن اکتیو) یک ماده اثرگذار به جهت رفع باکتریهای مضر، برطرف کردن بوی بد دهن و معده و همچنین موثر در پاکسازی میباشد. یک سری جنس اهمیت هدف از در بین بردن قارچ پا، بوی بدن و آکنه را از در بین می برند. به جهت تهیه کربن فعال پودری را اصلی یک لینک و پیوند دهنده به هم متصل کرده و داخل یک بسته استوانه ای شکل قرار می دهند. به طور کلی کربن فعال پودری در مقایسه دارای کربن جور دانه ای تراز تماس بالاتری اهمیت سیال آیتم حیث ایجاد کرده و از قدرت جذب ببشتری برخوردار است. تعیین مناسب ترین مدل کربن فعال به جهت کاربردهای خاص بستگی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی موادی که باید جذب شوند دارد. همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، پاک کنندههای زغالفعال به جهت هر جور رول مراقبت از پوست شگفتی می کند.
آخرین مطالب