علت گرفتن پیستون و خرابی پیستون و روش های تعمیر آن

درباره کارکرد رینگ پیستون میتوانید اینجا را بخوانید. درباره تسمه تایم و عارضه ها پاره شدن تسمه تایم و راههای د

توسط HASHTADONOH در 8 بهمن 1400
درباره کارکرد رینگ پیستون میتوانید اینجا را بخوانید. درباره تسمه تایم و عارضه ها پاره شدن تسمه تایم و راههای دوری از آن میتوانید اینجا را بخوانید. نقش بعضا از آنها مالامال رنگ و بعضی دیگر نقش کمرنگتری دارند. گشادی محل رینگها باعث وارد شدن ضربات شدید به رینگها می‌شود كه باعث شكسته شدن آن ها هم پیستون زدن موتور میشود. سپس به وسیله غلاف منحصر به فرد به پیچ های شاتون ضربه های ملایمی را وارد کرده و شاتون را یار پیستون بیرون آورید. در همین موقعیت تاج پیستون صدمه چشم میباشد و استدلال آنهم وارد شدن ذرات خاک و شن و نظایر آن بداخل موتور میباشد که بیت پیستون و سر سیلندر قرار گرفته و خرد شده هست . به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، این کاربر متحرک که یک سر آن باطن محوطه سیلندر است و از زیر به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود ۴۵۰/۰ کیلو گرم (۱پوند)است.دامنه یا قسمت پایین پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کمتر یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ باز شود. چنانچه شیار رینگها بیش از حد گشاد شود در زمانه بالا و تحت رفتن پیستونها رینگها نیز در جای خود بالا و تحت رفته و روغن را به سمت بالای پیستون انتقال میدهد و روغن سوزی را حادث میشود. توان انتقال حرارت در این قطعه فراوان اهمیت است، چرا که ممکن میباشد بالا رفتن دمای آن تحت تاثیر دمای گوشه و کنار احتراق سبب ساز به چسبیدنش به دیواره سیلندر و اخلال در کارایی موتور شود. زیبایی چرخه دو زمان این می باشد که نسبت به گونه شبیه چهارزمانه انرژی تولیدی بیشتری دارد، زیرا دو برابر اکثر احتراق انجام می‌دهد (بهجای این که در هر چرخه یکبار عمل انجام دهد، اهمیت هر توشه رفتوبرگشت یک روند کار انجام میشود) به این ترتیب کار انجامشده در همین طرح بخش اعظم است.پیشرانههای پیستون متقابل مدام وجود داشتهاند و از حدود سال ۱۹۰۰ در کشتیها، تانکها و لوکوموتیوهای راهآهن گزینه به کار گیری قرار پیستون 20 روآ میگیرند.