ماجرای یوسف و زلیخا - خبرگزاری حوزه

یعقوب (ع) به یوسف (ع) گفت كه هیچ گاه نباید از این خواب برای برادرانش بگوید چون آنها به او حسادت خواهند كرد. یو

توسط HASHTADONOH در 7 فروردین 1401
یعقوب (ع) به یوسف (ع) گفت كه هیچ گاه نباید از این خواب برای برادرانش بگوید چون آنها به او حسادت خواهند كرد. یوسف (ع) روزی به پدرش یعقوب (ع) خوابی را گفت كه هنگام خواب دید، دید كه خورشید، ماه و یازده ستاره در برابر او تعظیم كردند. یوسف در همین گفتار خویش آرامش عبودیت را به کل مضمون‌ رعایت نموده، و همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، اولیه نام جلاله را آورد و پس از آن صفت ربوبیت را، تا دلالت کند بر اینکه او عبدی می باشد که عبادت نمی کند مگر یک رب را و این یکتاپرستی آئین پدرانش ابراهیم، اسحاق یوسف اسدی بیوگرافی و یعقوب بوده. 19-ایمان و ملازمت و همراهی بر تقوا،شرط بهره مندی از پاداش های اخروی است. 2-در دوران قحطی اگر منطقه های دیگر از شما یاری خواستند،کمک کنید. پدر ما پیرمردی میباشد که به خاطر حزن و اندوه فرزندش که گرگ او را پاره کرده، سالهاست گریان وگوشه گیر می باشد و یکی از برادرانمان را هم به خدمت او گمارده ایم، درصورتیکه ممکن هست سهم آن پدر و برادر را هم به ما بدهید که دارای نشاط برگردیم. آری حضرت یوسفِ خدمتگذار، خواستار مقامی است، البته مقامی که بتواند آن را پلی به جهت اعتلای کلمه حقّ و سرویس به مردمان قرار دهد. حضرت یوسف (ع) یک عدد از دوازده پسر حضرت یعقوب (ع) بود. پاد شاه مصر حضرت یوسف را حاکم و عزیز مصر را قرار داد. هنگامی که او وارد شد، زنان چنان تحتتأثیر زیبایی او قرار گرفتند که دستانش را بریدند. بایرامی در همین نشست کلیدی تأکید بر این‌که سیاست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس مثل کنگرههای شعر و ادبیات، تمرکززدایی و به کار گیری از ظرفیتهای استانی است، گفت: دفاع مقدس یک پدیده بینظیر هست که می تواند محور و شعاع ادبی به جهت نسلهای آتی قرار گیرد، لذا ما در سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس حساس برنامههای فرهنگی و ادبی بهدنبال نشان دادن همین رخداد اهمیت هستیم. شمشیر منحصربه‌فرد حکومت را بر پیکر برازنده او حمایل نمود، و او را بر تخت منحصر به فرد حاکمیت که حیاتی طلا و درّ و یاقوت تزیین شده بود نشاند. چون شب درآمد، به کنار رود نیل شد و سجّاده بگسترانید و قدم بر بساط اخلاص نهاد و آن شب تا روز نماز کرد. از این رو یوسف از کودک استمداد کرد. از خصوصیت های یوسف (ع) این بود که پدرش یعقوب (ع) او را دوچندان دوست داشت و او را از هر چیز بد حفظ کرد. اما یوسف جز به معشوق حقیقی و خدا کریم دل نبسته بود و کل نعمتهای خویش را از او می دانست و به این حقیقت واقف بود که هر دسته انحراف و گناهی که از آدمی سر می زند، ظلم و ستمی هست که انسان به نفس خود کرده و محرومیتی می باشد از رستگاری و سوق دهی حق گرانقدر که به دست خویش آماده ساخته است.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن