مقاوم سازی ساختمان

اما گزینش غلط یا این که نحوه نامناسب در فرمان مقاومسازی ساختمان می تواند کارایی و کردار بنا را حیاتی اختلال مو

توسط HASHTADONOH در 14 بهمن 1400
اما گزینش غلط یا این که نحوه نامناسب در فرمان مقاومسازی ساختمان می تواند کارایی و کردار بنا را حیاتی اختلال مواجه کند و عملا مقاوم سازی بی فایده خواهد شد. وجود دارند، البته قبل از انتخاب یک طرز مقاوم سازی بایستی برآورد دقیقی از خلق و خوی لرزه ای و عملکرد آن داشت. از طرف دیگر، مقاوم سازی، فرآیند بهبود سیستم سازهای یک سازهی موجود به جهت بهبود عملکرد آن ذیل بارهای موجود یا به جهت افزایش مقاومت اجزای سازهای برای حمل بارهای اضافی مقاوم سازی قوطی انجام میگیرد. بنا بر کاربری ساختمان و میزان مقاومت آن در برابر بارهای ثقلی و جانبی، طرز های متمایز از مقاوم سازی وجود دارااست که توسط شرکت رادیاب ارائه می شود. عوامل متعددی مانند بعدها مقطع تیر بتنی، مساحت و مشخصات مکانیکی میلگردهای موجود و میلگرد FRP مورد به کار گیری و همینطور مقاومت بتن موجود، در مقدار افزایش مقاومت خمشی سازههای بتنی دارای استعمال از سیستمهای FRP دخیل می باشند. مطالعات زیادی در گزینه تقویت برشی بنا های بتنی مسلح اهمیت به کارگیری از کارگزاری ورق های فولادی پر مقاومت به سطح بتن تاکنون انجام گرفته است. یکی از روش های کنترل خیز سازه و ارتقاء سختی، مقاومت و یکپارچگی کف ها و سقف های بتنی، به کارگیری از صفحات و ورق های فولادی است. در واقع آن ها المان هایی هستند که دشواری جانبی آن ها نسبت به سختی محوری شان کمتر بوده و به همین عامل به زمان زلزله، همین جداگرها مانع انتقال نیرو به بنا اهمیت می شوند. ولی می بایست اعتنا داشت از خمیر کاشت اکثر در کاشت میلگرد های عمودی ( ریشه ستون و دیوار برشی و در هنگام افزایش طول دیوارها و مخازن یا آرماتور دوخت در کفسازی ها ) به استدلال ثقلی بودن و حرکت چسب به انتهای حفره به کار گیری کرد. بسیاری از افراد گمان می کنند که مقاوم سازی یا این که تقویت سازه آسان است، در صورتی که همین چنین نخواهد بود. امروزه خط مش حل های بسیاری به مراد بهسازی و تقویت ساختمان ها، ترمیم بنا ها و … جداگرهای لرزه ای راهکاری مطلوب به جهت بهسازی لرزه ای سازه می باشد که مهندسان به همین روش اعتنا ویژه ای دارند. دلایل بخش اعظمی برای به کارگیری از انواع شیوه های مقاوم سازی ساختمان و تقویت ساختمان موجود وجود داراست ، اهمیت توجه به این‌که بنا کردن یک ساختمان از در آغاز هزینه و زمان دوچندان زیادی می خواهد و قابلیت توقف فعالیت در بخش اعظمی از ساختمان ها بویژه ساختمان بنا های اصلی یک کشور وجود ندارد ، مقاوم سازی از حیاتی بیشتری برخوردار میباشد . در نتیجه اضافه نمودن صرفا دو یا این که چهار دیوار برشی سبب ساز کاهش آسیب پذیری تمامی تیرها و ستونها در یک ساختمان میگردد.
آخرین مطالب