مهاجرت به کانادا ؛ قدم اول را محکم بردارید! - تراست

از حیطه راحتیِ خودتان بیرون شوید. این ویزا را به جهت جذب نیروهای متخصص از نقاط گوناگون عالم برنامه ریزی شده هس

توسط HASHTADONOH در 30 بهمن 1400
از حیطه راحتیِ خودتان بیرون شوید. این ویزا را به جهت جذب نیروهای متخصص از نقاط گوناگون عالم برنامه ریزی شده هست . در محل کار، شما اهمیت کسانی از گوشهوکنار دنیا همکار خواهید بود و تعامل خواهید داشت. شما این ریسک را پذیرفتهاید که هرچه دارید پشتسر رها کنید؛ اما مهاجران معمولا زمانی به کانادا میرسند، دیگر هیچ ریسک جدیدی را نمیپذیرند. بخش اعظمی از مهاجران بعد از آن از رسیدن به کانادا عملکرد می‌نمایند در جایی زندگی نمایند که بتوانند دارای هموطنان خویش و مجموعه قومی خودشان در رابطه باشند و دارای زبان مادری خودشان کلام بزنند. در حالی که شوک فرهنگی اجتناب ناپذیر است، مهاجران در کانادا میتوانند به راحتی در مقایسه حساس برخی از مکانهای دیگر جایگاه خویش را پیدا کنند. نسبت به رویههای دیگر سفر کاری، گرانتر تمام می شود و کارمزدهای بیشتری را شامل میشود. دوستان عزیز بیشتری پیدا کنید، نیز مهاجر و هم کانادایی. حتی اگر شغل دلخواهتان را پیدا نکردید، بر روی هدفتان متمرکز شوید و برای بهدستآوردنش عملکرد کنید. دوستانی از فرهنگهای مهاجرت به کانادا از طریق صنایع دستی مختلف پیدا کنید. 3. در صورتی که قبلا فردی را اسپانسر کرده باشد و آن فرد از دولت کانادا درخواست امداد هزینه مالی کرده باشد. ویزای استارتاپ کانادا مختص کارآفرینان اتباع خارجی می باشد که بتوانند ایده ای تازه و خلاقانه ارائه دهند و به دست آوردن و کاری در کانادا روش اندازی کنند که پیش از این در کانادا وجود نداشته و یا این که در صورتی که وجود داشته طرح آنان در جهت بسط و پیشرفت طرح پیشین ارائه شده باشد. همچنین کسانی که سن آنها 29 سال به بالا می باشد می توانند در رخ داشتن حالت و سرمایه اضطراری ، از شیوه برنامه های کارآفرینی سرمایه گذاری کانادا هم برای اقامت دائم کانادا مبادرت کنند . ارزانترین شیوه سفر به کانادا، مهاجرت از طریق کار است. سفر از روش پناهندگی به کانادا از دو دسته پناهندگی بی آلایش و پناهندگی کسانی که نیاز به حفاظت دارند قابلیت و امکان پذیر است. بیشتر شهرهای پهناور و لبریز جمعیت همین مملکت و به ویژه شهر زیبای تورنتو که به تیتر پایتخت چندین فرهنگی عالم شناخته شده و جمعیت قابل توجهی از ساکنین آن را مهاجرین تشکیل می‌دهند اهمیت همین بافت چند فرهنگی و سازگاری و استقبال بی مثل از مهاجران میباشند که همین دستور تجربه مسافرت را برای افراد زیاد نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر شیرین خواهد نمود.
آخرین مطالب