نقش عوامل اجتماعی در رشد و جامعهپذیری کودکان - ایرنا

از پاراگراف بازی­های مؤثر در افزایش خلاقیت کودک، بازی­های ایفای نقش است. 21) قره بیگلو، مینو (1391) نقش عوامـل

توسط HASHTADONOH در 30 فروردین 1401
از پاراگراف بازی­های مؤثر در افزایش خلاقیت کودک، بازی­های ایفای نقش است. 21) قره بیگلو، مینو (1391) نقش عوامـل محیطـی در پرورش خلاقیت کودکان، ماهنامه منظر، دوره4، شماره، 19، صص.91-86. بنابراین یاداوری روز کودک بهانه مناسبی است تا همگان با پرهیز از افراط و تفریط در برنامه ریزی برای شادی، مهارت آموزی و تدریس کودکان، به جهت پرورش و والا هرچه بخش اعظم آن‌ها همت کنیم چرا که آتی درخشان جمهوری اسلامی ایران در گرو شکوفایی استعداد نسل آتی کشورمان خواهد بود. در گزینه اسباب و اثاث بازی ها و وسایلی که دارای آنان بازی می‌نماید پرسش کنید و اینکه هدف هر بازی چیست . بر این اساس، یکی از از روشهای تربیت، تربیت به وسیله الگو است، که می قدرت آن را طرز الگویی نامید. همین ویژه آنانی بود که جنگیدند و حوصله بر ضربه شمشیر را زبان جانفشانی و ایستادگی خویش کردند. علاوه بر مورد قضیه عزت نفس و بلندی عملکرد که از اثرها مثبت شخصیت دادن به کودکان محسوب میشود، اعتماد به نفس و بر روی پای خود ایستادن در زمینههای متعدد زندگی نیز از جمله همین نقش کودکی سهراب در از سرنوشت آثار است. بردن فرزندان به نماز جماعت و بقیه مراسم های مذهبی، مزیّتهای اکثری دارد؛ از گزاره گرایش مثبت به مسجد و مناسک دینی، تقویت اعتماد به نفس و عزّت نفس و همچنین ارتقای ارتباط های اجتماعی آن ها است. زمانی والدین به معضلاتی از قبیل «حرفگوشنکن بودن» و یا این که «لجبازیِ» نوپا اشاره میکنند، به طور غیر مستقیم، پرده از فروریختنِ ستونِ اقتدارشان در منزل برمیدارند. در این بازیها نوباوه دقیقاً همان کارهایی را انجام می‌دهد که از بزرگترها و هم سن و سالان خویش دیده است. در این حوزه ورود مورد قضیه هنر و ادبیات بهعنوان دو واسطه اهمیت از موارد مرتبطی می باشد که بسط و بسط آن نتایج سودمندی را درباره ی دستیابی به هدف مشترک همین علم ها به این معنی که کمک به کودکان در جهت هویتیابی آنان دارد. لبریز واضح هست که پدر و مادری که خویش در فرمان مسجد روی خلل دارند و یا این که اینکه مسجد در دیده و دل آنان در اصل مالامال رنگ و پر قیمت نیست، همین دیدگاه به فرزندان آن‌ها نیز منتقل می شود. اساسا بسیارى از کارهاى ناپسند تا به رخ عادت در نیاید در اجتماع انجام نمى گیرد.