وکیل مهریه چگونه برای اجرای مهریه اقدام می کند؟

قضات به جهت صدور رای غالباً به دنبال دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالباً استشهادیه را به عنوان قر

توسط HASHTADONOH در 20 بهمن 1400
قضات به جهت صدور رای غالباً به دنبال دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالباً استشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به لحاظ دادگاه داراست چرا که دادگاه می تواند بنابر دانش خود و اوضاع و احوال و وضع و اوضاع پرونده حکم صادر وکیل مهریه صنعتی وکیل مهریه زاده نماید. پرسش : معتبر استشهادیه محلی چه میزان هست ؟ پاسخ : مشاوره در دعاوی حقوقی ,استشهادیه یک عدد از مدارک جنبی است که به ترازو ادله عادی معتبر دارد. ماده ۱۰۹۴ ضابطه مدنی:« به جهت گزینش مهرالمتعه اکنون مرد از حیث غنا و فقرملاحضه می شود» بدین ترتیب در مهر المتعه ، برخلاف مهرالمثل، وضع و اوضاع و هم اکنون زن ملاک عمل نیست، بلکه وضع و اوضاع مالی شوهر در حیث گرفته می شود و دادرس با دقت به ثروت و درآمد مرد میزان مهر المتعه را معین می کند و دستکم و حداکثری در ضابطه به جهت آن پیش بینی نشده است. ضابطه حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان اکثر از آن را منوط به بضاعت و توان مالی زوج قرار داد. آیا حاکم می تواند صرفا به نسبت دادن آن حکم صادر نماید ؟ اگر زوج در سامانه ستایش ثبت اسم نکرده باشد ، اجراییه به ادرس زوج که در مدرک ازدواج قید شده است ارسال می شود. به همین برهان هم بیشتر مردمان دنیا در هنگام مواجه کلیدی مشکلات مختلف ترجیح می دهند که به جهت حل مشکلاتشان به فردی مراجعه نمایند مهم تخصص و تجربه در این زمینه است. پاسخ :دو را وجود داراست یا این که می بایست به شهرداری مراجعه و اعتراض خود را به کمیسیون ماده 100 مطرح کرد. پاسخ: در حالتی که دربین صاحب و مالک و متصرف قراردادی در فی مابین باشد ، مثل اجاره باید دعوای تخلیه مطرح شود . البته در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد ، صاحب و مالک می تواند حساس اثبات مالکیت خویش ( ارائه گواهی مالکیت ) و ثابت این موضوع که تصرف فارغ از اذن او تولید شده هست دعوای خلع ید را مطرح کند. پرسش: فرق دعوای خلع ید و تخلیه چیست ؟ جواب :در مواردی که حکم تخلیه محل کسب و پیشه به حیث تغییر شغل باشد به استناد بند 7 ماده 14 ضابطه روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.