چه آلایندههایی جذب کربن فعال میشوند؟

پس از تهیه و تنظیم مواد اولیه و ادغام دیگر مواد شیمیایی به صورت خمیری آنرا در بازه دمایی 500 - 800 رتبه سانتیگ

توسط HASHTADONOH در 27 فروردین 1401
پس از تهیه و تنظیم مواد اولیه و ادغام دیگر مواد شیمیایی به صورت خمیری آنرا در بازه دمایی 500 - 800 رتبه سانتیگراد حرارت میدهند تا کربن فعال شود. این فیلتر میتواند تا 95% کلر آزاد را از آب لوله کربن فعال پودری کشی حذف کند. همین اندیس بویژه در صنعت گلوکز قابل استعمال هست چون حذف مواد تولید کننده رنگ هدف فرایند کربن فعال در این صنعت هست که عمدتا هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) می باشد مولکول های این ماده قطری در حدود 12 آنگستروم دارند. در صورتی که نوشته گزینه لحاظ شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان اساسی تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت به جهت شما ترجمه نمایند. فعالیت جذب به علت اتصال مولکولها توسط نیروی بین مولکولی انجام می شود و زیرا مواد غیر قطبی پیوندهای قادر تری اهمیت سطح کربن که غیر قطبی می باشد بر قرار می نمایند در نتیجه خوبتر جذب می شوند. اکتیو کربن ساخته شده به‌این شیوه حیاتی سختی بیشتری نسبت به بقیه طریق های ساخت کربن فعال داراست که همین فعالیت موجب ساخت کربنی ایدهآلتر برای صنایع تصفیه آب خواهد شد. مولکول های غیر قطبی رغبت بیشتری به فعالیت جذب دارند و بیشتر از مولکولهای قطبی جذب می شوند. هرچه حلالیت مولکولها کمتر باشد گرایش به جذب شدن دارند. به این استدلال عواملی که حلالیت را کمتر می دهند و یا دستیابی به منافذ کربن را ارتقاء می دهند سبب ساز ارتقاء کارآیی کربن فعال می شوند. این مشخصه همینطور نشان می دهد که کربن فعال تا چه میزان ای در برابر نیروهای سایشی تولید شده طی شستشو معکوس در فیلترهای کربنب مقاومت فیزیکی دارد. ارتفاع نصفه کلر زدایی معین کننده مقدار رغبت کربن فعال به جذب و کاهش کلر می باشد که بصورت عمقی از کربن فعال که میزان کلر را از ppm 5 به ppm 5/2 کاهش میدهد (معمولا به جهت کربن گرانولی در فیلترهای کربنی استعمال می شود). اهمیت توجه به تعریف‌و‌تمجید معین می باشد که هرچه طول نیمه کلر زدایی کمتر باشد کارآیی کربن بیشتر است. به این صورت که در قدم اولیه اصلی افزودن کربن فعال، سیانید را حذف می نمایند و در غایت کربن اهمیت به کار گیری از محلول 1 % سود سوز آور و سیانید از طلا انقطاع می شود. به طور معمول پخته شدن کربن اساسی کربن دی اکسید، بخار یا این که حرارت مستقیم رخ میگیرد. در ادامه به باز‌نگری دقیق خیس کاربرد های با به صورت تام می پردازیم. علاوه بر این که فراوان بودن محتوای خاکستر موجب انتقال فلزات سنگین به محلول تصفیه شونده می شود، خاکستر بالا همینطور موجب کاهش توان جذب کربن فعال می گردد. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار بیشتر در گزینه کربن فعال برای دندان لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب