کولر گازی پرتابل چیست

کولر گازی پرتابل یک کولر گازی جامع می باشد که برای خنک کردن یک اتاق گزینه به کار گیری قرار می گیردواژه و کلمه پرتابل به معنای قابل حمل است و علت اسم گذاری همین کولرها همین است که قابل حمل هستند و به دیوار یا سقف متصل نمی شوندبخش اعظمی از جور های همین کولر حتی چرخ هایی دارند که فعالیت جا به جایی کولر گازی به اتاق های متعدد را برای ما آسان تر می کنند.

کولر گازی های پرتابل در جور ها و سایزهای متمایز تولید و عرضه می شوند و شما باید اصلی تحلیل مقدار قدرت کولر گازی و در لحاظ گرفتن نیاز خویش کولر گازی مطلوب را برای اتاق خود انتخاب کنید. تفاوت کولر گازی های پرتابل حیاتی اسپلیت ها این هست که اسپلیت ها مهم دو یونیت میباشند که یک عدد در خارج از منزل و دیگری در باطن خانه کارگزاشتن می شوند البته کولر گازی پرتابل همگی قطعات را در داخل خویش جای داده میباشد و دیگر حیاتی یونیت خارجی نیست.

کولر گازی های پرتال کوچک برای محیط های کوچک همچون اتاق خواب مناسب هستند، کولر گازی های پرتابل متوسط به جهت اتاق های پهناور خیس نظیر اتاق پذیرایی یا اتاق خواب های تبارک مطلوب اند و کولر گازی های پرتابل تبارک برای محفظه های تبارک همچون دفاتر تجاری و اداری، بانک ها و بقیه ادارات مناسب هستندبه جهت همین که بتوانید بهترین کولر گازی پرتابل را برای مکان گزینه لحاظ خویش انتخاب نمایید باید خصوصیت های یکسری گونه متفاوت از کولر گازی های پرتابل را بررسی کنید و بعد از آن گزینه ای که بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای شما باشد را گزینش کنید

شیوه کارایی کولر گازی های پرتابل به چه صورت است

ابتدا بایستی بدانید که نصب کولر گازی های پرتابل بسیار سهل وآسان است. کولر گازی را از کارتن خارج می آورید، آن را به برق وصل می کنید، شلنگ تهویه آن را وصل می کنید و آن را تا خارج از منزل سوق‌دهی می کنید، آن گاه کولر گازی را پر‌نور می کنید.

هر کولر‌گازی‌پرتابل همین دو عمل اساسی را انجام می دهد : فضا را خنک می کند و رطوبت محیط را خارج می کندحال می خوا‌هیم ببینیم که یک کولر‌گازی‌پرتابل چطور دمای محیط را کمتر می دهد و رطوبت را از هوای محفظه می گیرد. به استدلال همین که کولر گازی های پرتابل رطوبت هوا را هم می گیرند تفاوت زیادی میان قطعات مهم آن ها و بقیه کولر های گازی وجود دارداهمیت وجود این تفاوت ها نقش با تمامی کولرهای گازی یک چیز میباشد می بایست گرمای هوای گوشه و کنار را بگیرند و آن را به خارج انتقال دهند.

هر کولر گازی پرتابل اهمیت سه قطعه حیاتی و اصلی هست 

1. مبرد به جهت خنک نمودن هوا

2. کمپرسور برای متراکم نمودن مبرد

3. فن برای جابه جا کردن هوا کارایی هر کولر گازی پرتابل بر مبنای چرخه تبرید است

شیوه کارایی کولر‌گازی‌پرتابل به این شکل می باشد

1. فن هوای گرم و مرطوب اتاق را به داخل کولر گازی می کشد.

2. این هوا در حین عبور از کویل های کندانسور گرما و رطوبت خود را از دست می دهد (رطوبت آن متراکم می شود). هوای گرم از بر روی کویل های کندانسور عبور می نماید و گرمای خود را به ماده مبرد داخل کویل های کندانسور می دهدوقتی که هوا به اواپراتور می برسد گرمای آن سبب تبخیر شدن ماده مبرد داخل کویل های اواپراتور می شودیعنی مایع مبرد به گاز تبدیل می شوداکنون همین هوا کل گرما و رطوبت خود را از دست داده است.

3. هوای خنک از روش فن به محفظه اتاق گشوده می گردد.

4. رطوبت متراکم شده به صورت قطره قطره عده می شود و می تواند به بیرون از اتاق تخلیه شودهمینطور می توانید در محل تخلیه آب سطلی قرار دهید و آن را به رخ دستی خالی کنید.

5. گاز مبرد از اواپراتور وارد کمپرسور می شود و در آن جا فشرده می گردد. پس از فشرده شدن مایع مبرد وارد کندانسور می شود و گرمای گرفته شده از هوا به وسیله شلنگ تهویه هوا به بیرون انتقال پیدا می کند.

6. دوباره رشته هوای گرم اتاق را باطن کولر گازی می کشد و همین چرخه به همین شکل تکرار می شود

اشکال کولر گازی های پرتابل

کولر گازی های پرتابل دو گونه میباشند : کولر گازی پرتابل تک لوله (single hose) و کولر گازی پرتابل دو لوله (double hose).

کولر گازی پرتابل تک لوله

کولر گازی های تک لوله رایج خیس و مالامال طرفدار خیس هستند، به علاوه نسبت به کولر گازی های پرتابل دو لوله مناسب خیس هم هستند. در کولر گازی های پرتابل تک لوله همین لوله یا این که از شیوه پنجره و یا این که اصلی عبور از دیوار به خارج منش پیدا می نماید و وظیفه آن همین میباشد که گرمای هوا را به خارج انتقال دهداصلی اعتنا به عملکرد این کولر گازی متوجه می گردید که رشته فقط هوا را به درون می کشد و منتخب از آن را یار اصلی گرما به خارج انتقال می دهد.

این مسئله منجر می شود که به تدریج فشار هوای درون اتاق کمتر پیدا کنداین نبود فشار باید به مدل ای جبران شوداین دستور سبب ساز می شود که هوای اتاق های دیگر به طرف اتاقی که کولر گازی در درون آن قرار گرفته است کشیده شودتوصیه ای که در رابطه دارای کولر گازی های پرتابل تک لوله به شما می شود این هست که اجازه ندهید کولر به حجم زیادی از هوای گرم دسترسی داشته باشدهمین یعنی هنگامی که کولر گازی پرتابل را در درون اتاق مورد حیث خویش پر‌نور می نمایید در اتاق را ببندید.

کولر گازی پرتابل دو لوله

کولر گازی های پرتابل دو لوله کمتر گزینه به کار گیری قرار می گیرند، کارگزاری آن ها مشقت بار تر است و گران تر از نوع دیگر هستنداساسی همین حال مزیت و برتری که نسبت به کولر گازی های پرتابل تک لوله دارند همین میباشد که مقدار مصرف انرژی آن ها کاهش است و همینطور هوای جدید را جایگزین هوای گرم اتاق می کنند.

یکی از از لوله ها هوای نو را از گوشه و کنار خارج خانه به باطن انتقال می دهد و لوله دیگر مثل لوله کولر گازی پرتابل تک لوله گرمای هوای اتاق را به خارج منتقل می کندوقتی که یک لوله هوای جدید را جایگزین هوای بیرون رفته می کند دیگر کاهش فشار هوا را تجربه نخواهید کرداین یعنی وضعیت هوای داخل اتاق زمان به کار گیری از کولر گازی های پرتابل دو لوله مطلوب تر و مطلوب خیس است. به عامل کاهش بودن مصرف انرژی این کولرهای پرتابل شما هزینه کمتری بابت مصرف الکتریسیته می پردازید و زیرا دو لوله فعالیت تهویه هوا را انجام می دهند اتاق شما زودتر خنک خواهد شد.