جوجه گذاشته تخم مرغ بدون پوسته

من دیده ام پیش از این با اولین لایه.. شاید یک جوان مرغ چیز(?)من و مکمل های غذایی تخم مرغ سازندگان مواد غذایی

توسط HASHTADONOH در 7 تیر 1399
من دیده ام پیش از این با اولین لایه.. شاید یک جوان مرغ چیز(?)

من و مکمل های غذایی تخم مرغ سازندگان مواد غذایی خود را با گلوله. من همچنین می خواهم برای جدا کردن مرغ به او الکترولیت و یک درهم تخم مرغ. (که آخرین بخش عجیب و غریب است اما پروتئین تخم مرغ/کلسیم در پوسته کمک کرده است بسیاری از مرغ در دوران سخت)

آخرین مطالب