Eggtopsy - تا چه حد همراه است ؟

من نو پا و رو به رشد دیروز متاسفانه دو تخم مرغ ترک خورده. این خاص تخم مرغ بود و خون در نرم افزار قرار دادم موم

توسط HASHTADONOH در 8 تیر 1399
من نو پا و رو به رشد دیروز متاسفانه دو تخم مرغ ترک خورده. این خاص تخم مرغ بود و خون در نرم افزار قرار دادم موم بیش از آن و منتظر ماند تا امروز اما آن را نمی آن. من باز تخم مرغ و موفق به حفظ غشای دست نخورده, بنابراین من مطمئن هستم که آنچه اتفاق افتاده است به او. به هر حال آنها قرار بود در روز 15 امروز و من دنبال این جوجه کوچک تفکر است که او به نظر می رسد بسیار دورتر همراه از آن است. هر کسی می تواند به من برخی از بینش? از عکس من آنلاین دیدم او به نظر می رسد تقریبا 17 روز. حالا من میخوام بدونم باید شروع مستند فردا من خیلی اشتباه 😓 با تشکر از شما.
آخرین مطالب