خودکار-VOX W7 بی سیم دوربین های پشتیبان بررسی کیت

نقد و بررسی – من بوده ام به دنبال پشتیبان گیری راه حل برای من و حومه برای ما سوبارو فورستر برای بسیاری از سال و به دنبال شده بود برای چیزی که نیاز ندارد و در عین حال یکی دیگر از سیم کشی پروژه (حتی یک جزئی). من امیدوار هستم که خودرو-Vox خورشیدی بیContinue reading “خودکار-VOX W7 بی سیم دوربین های پشتیبان بررسی کیت”

مریلند مهندسین Repurpose شير به عنوان هواکش برای مبارزه با COVID-19

آنها می گویند روزی از نبوغ و برای گروهی از مهندسین در مریلند انجام بخشی خود را برای مبارزه با COVID-19 که شعار آنها در حال قرار دادن به عمل به آنها repurpose شير به عنوان هواکش. با COVID-19 جهان بیش از همه ما در حال پیدا کردن خود را زندگی می کنند یک زندگیContinue reading “مریلند مهندسین Repurpose شير به عنوان هواکش برای مبارزه با COVID-19”

چه چیزی برای انجام در یک تصادف با حیوان خانگی خود را

در دهه گذشته خودرو نوآوری آمده است که تا کنون در ما نگه داشتن امن در جاده ها در صورت تصادف. با آخرین ویژگی های ایمنی که در حال تبدیل شدن به شایع تر در جاده ها و بزرگراه تلفات همچنان در حال کاهش است. اما برای همه آخرین و بزرگترین تکنولوژی ایمنی هیچ چیزContinue reading “چه چیزی برای انجام در یک تصادف با حیوان خانگی خود را”

سلام!

(1) آیا شما جدید به جوجه / هنگامی که شما برای اولین بار جوجه?سلام! من جدید مرغ خورد و نه از جمله گوشت پرندگان ما بود که من پنج lol! من فقط من اولین دسته از جوجه ها در روز سه شنبه! (2) چگونه بسیاری از جوجه ها آیا شما در حال حاضر ؟ منContinue reading “سلام!”

Scosche عطر FreeFlow دریچه کوه نقد و بررسی

نقد و بررسی – من یک 2019 فورد موستانگ است که پشتیبانی از اپل CarPlay. این افسانه است. هنگامی که من به برق وصل در من تلفن من می توانید با نقشه های اپل, ارسال متون و پاسخ به تماس ها بدون نیاز به لمس تلفن من. من هم یک سال 2016 تویوتا RAV4. درContinue reading “Scosche عطر FreeFlow دریچه کوه نقد و بررسی”

آنچه شما نیاز به دانستن در مورد COVID-19 و بارداری

آن را اجتناب ناپذیر سوال: چگونه COVID-19 تحت تاثیر قرار مادران باردار و نوزادان? شانس هستند اگر شما حامله هستید و شما هرگز فکر نمی کردم در مورد آنچه شما می خواهم در یک جهان همه گیر. ما شما را سرزنش نیست. COVID-19 توسط تکان دادن کل جهان و زور زدن ما سیستم بهداشت وContinue reading “آنچه شما نیاز به دانستن در مورد COVID-19 و بارداری”

چگونه از بازپرداخت مالیات می تواند افزایش ایمنی خودرو خود را

فصل مالیات است که در اینجا. (نشانه جمعی میلرزد.) این که آیا شما مدیون پول و یا انتظار بازپرداخت از سوی دولت فدرال در اواسط مارس تبدیل شده است و سالانه از استرس برای بسیاری از آمریکایی ها. اما فصل مالیات نباید همه عذاب و دل تنگی. برای بسیاری از آن زمان برای دریافت یکContinue reading “چگونه از بازپرداخت مالیات می تواند افزایش ایمنی خودرو خود را”

تلاش برای شروع

من روگرفت از من آب روزانه اما معمولا زمانی که یک خشکسالی وجود دارد من پوشش آب در اجرای یک شبه با tarp چرا که من نمی خواهم حیوانات مانند راکون خروج مدفوع در آن و مرغ مریض. خوراک باید به ماندن در قفس, من نمی من خوراک مرغ گلوله پس از 6 ساعت درContinue reading “تلاش برای شروع”