تکه

در اینجا چیزی است که ما انجام می دهیم.

تنها گیاهی تکه رشد در باغ ما و البته هیچ لوبیا. کدو هویج و تربچه تاپ فلفل (برش) مشترک هستند رفتار و برخی از ذرت و خربزه که ما خرید. آنها مانند انگور و گیلاس بیش از حد

حتی یک اندازه متوسط توده ای را خورده در یک زن و شوهر از روز و هر گونه اشکالات که نشان می دهد تا آن را سرگرم کننده برای جوجه ها. آنها هیجان زده با اشکالات!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>