من همه در یک, پزشکی, پودر آن amprolium, Ronidazol, لواميزول تیلنول و پروبیوتیک ها در آن است. می تواند هر یک از کسانی که کمک به درمان آن ؟

اگر که همه شما باید آن را امتحان کنید, اما ترکیه خود را نیاز دارد چیزی شبیه enrofloxacin برای درمان احتمالا باکتری های گرم منفی بیش از حد. محصول شما را نیست درمان باکتری های گرم منفی.

آه و محصول خود را احتمالا ندارد تیلنول آن را احتمالا tylosin.