چه جوجه های خود را مورد علاقه نوع چمن/گیاهان به غذا خوردن ؟

من گله چمن را دوست دارد و آنها اهمیتی نمی دهند چه نوع آن است! من رشد آن در kiddie استخر با پوشش تا زمانی که من هستم آماده به اجازه دهید آنها را در آن. ترفند این است برای پیدا کردن چیزی است که آنها نمی خورند! شما می توانید گیاه گیاهان دارویی برای آنها گل های خوراکی مانند nasturtiums کدو ، گوجه فرنگی سبز خوب نیست برای آنها. خربزه محبوب هستند. در واقع هر چیزی که گیاه شما نیاز به دوباره کاشته شود. آیا شما تا کنون در نظر گرفته چمن قاب ؟ آن را نگه دارید و لایه های خود را از خاراندن تا تمام ریشه های چمن.