آشنایی با پکیج تصفیه فاضلاب و کاربردهای آن

فرآیند های بی هوازی عموما قدرت بالایی در کاهش آلودگی فاضلاب ها دارند اما به تغییرات دمایی کلیدی بوده و عموما ن

توسط HASHTADONOH در 1 اسفند 1400
فرآیند های بی هوازی عموما قدرت بالایی در کاهش آلودگی فاضلاب ها دارند اما به تغییرات دمایی کلیدی بوده و عموما نیاز به گرمایش دارند.یکی دیگر از معایب آن آلرژی بسیار به تغییرات PH می باشد. به این شکل که در رویش چسبیده اهمیت استفاده از بسترهای رشد مطلوب میکروارگانیزم ها بر روی سطح مدیا پرورش دیتا شده و بصورت فیلم لزج بیولوژیکی نمایان می شود .همچنین به دلیل ارتقا راندمان فعالیت ، سطح ویژه بسترها مقادیر بالایی یعنی بین 200 تا 500 مترمربع بر مترمکعب مدیا می باشد. در خلال سال های 1913 به این نتیجه رسیدند که اساسی هوادهی فاضلاب میتوان جمع میکروارگانیسمها را اهمیت تشکیل یک لایه یک اینچی جداازهم روی تراز فاضلاب کشت داد. در همین مخزن بعضی فعالیتهای بیولوژیکی باعث چسبیدن میکروارگانیسمها و باکتریها به یکدیگر و تولید لخته میشود. بعد از آن از هوادهی وارد مخزن ته نشینی ثانویه می گردد تا لخته های لجنی که در مخزن هوادهی تشکیل شده اند، در آنجا ته نشین شوند و پساب شفاف از سرریز های مخزن ته نشینی وارد مخزن کلر زنی گردد. یکی از از پارامترهای اثر گذاری گذار و کلیدی در طراحی این راکتورها سرعت حرکت جریان فاضلاب رو به سمت بالای راکتور می باشد ، چرا که مکانیسم تصفیه در این راکتورها تشکیل گرانول های لجن در میان 3 تا 8 میلیمتر هست ، بدین صورت که با گذشت مدتی از راه و روش اندازی راکتور و تزریق فاضلاب به آن لخته های لجن بصورت گلوله های گرانولی در می آید .با این‌که فرضیه های متعددی در این راستا ارائه شده ، هنوز علت اهمیت همین فرایند نامشخص است . در ادامه همین امر، تحقیقات متمایز بر بر روی هوادهی فاضلاب انجام شد تا اینکه در سال 1910 حیاتی تزریق هوا در مخزن فاضلاب به طور قابل ملاحظهای از فساد فاضلاب خودداری به فعالیت آمد. بدین رخ که فاضلاب از کف راکتور بوسیله نازل های مشخصی تزریق شده و به سمت بالا حرکت می نماید .عموما طول راکتور در میان 5 تا 9 متر طراحی می شود اهمیت زمانه ماند بین 8 تا 48 ساعت . یکی از معضلات و ایراداتی که همین برکه ها دارا هستند همین آیتم می باشد که به ادله این‌که اهمیت دوران ماند بالا و بیحرکتی می باشند و در معرض تابش نور خورشید هم هستند ، دچار رشد جلبک شده و پساب خروجی آن عموما حیاتی حجم متعددی از جلبک است. در همین طریق به دلیل این‌که روزگار هوادهی فاضلاب ذیل می باشد نیاز به تاسیسات تغلیظ و تثبیت و هضم لجن می باشد . انتخاب یک روند لجنفعال برای حذف BOD و نیتریفیکاسیون تابع ملاحظات زیادی از گزاره محدودیتهای مختص محل، سازگاری اهمیت روند موجود، نیازهای تصفیه فعلی و آینده، میزان مهارت مورد نیاز برای بهره براداری، هزینه سرمایهگذاری و هزینه بهرهبراداری است. در همین طریق واحد ته نشینی اول را داریم که چیزی حدود 30 تا 40 % BOD را حذف کرده (شامل مواد معلق) و آن‌گاه از آن وارد تانک هوادهی حیاتی روزگار ماند دربین 4 تا 6 ساعت می شود و آن‌گاه از آن وارد تانک ته نشینی ثانویه و گندزدایی خواهد شد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان بیشتر در گزینه تصفیه فاضلاب جوامع کوچک لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.