راهنمای جامع برای داشتن خانه هوشمند

در چنین خانهای، مدیر انرژی (EMS) می تواند نقش زیادی در کاهش هزینه مصرف انرژی داشته باشد لذا در همین مقاله مهم

توسط HASHTADONOH در 29 اردیبهشت 1401
در چنین خانهای، مدیر انرژی (EMS) می تواند نقش زیادی در کاهش هزینه مصرف انرژی داشته باشد لذا در همین مقاله مهم دقت به اساسی فزاینده همین بحث، عملکرد یک منزل هوشمند اهمیت حضور خودروهای الکتریکی با قابلیت و امکان تبادل دوطرفه قدرت حساس نتورک قدرت، سیستم ذخیره انرژی و هم پنلهای خورشیدی در چارچوب یک برنامهریزی خطی آمیخته با عدد صحیح، مدلسازی و ارزیابی شده است. خانه هوشمند ایرانی هانتا اهمیت مطلوب ترین هزینه هوشمندسازی این موردها را انجام می دهد، که ارزان خیس از یک خانه سالمندان تمام وقت می باشد همچنین به فرزندان که در جاهای دیگر زندگی کنند اذن می دهد تا در مراقبت از والدین پیر خویش شرکت کنند. دسته پیشنهادی در برنامه GAMS پیادهسازی شده و نتایج نشان می دهد که به کارگیری از سیستمهای مازاد برای تأمین انرژی بطور قابل توجهی موجب کمتر هزینه برق خانه هوشمند خواهد شد. آن‌گاه از جمعآوری دادهها و مجزاسازی و بررسی آن ها کلیدی به کار گیری از درخت تصمیمگیری براساس الگوریتم دادهکاوی به فرم آخرین به جهت ذخیرة داده در پایگاه دادهای و اجرای آن به جهت شکلگیری خانة هوشمند اتوماتیک اقدام شد. پس از جمعآوری دادهها، جزء‌جزء‌کردن و تحلیل و فرمدادن آنها براساس تکنیکها، الگوریتم معدنی دادهها به دو گروه دادههای مکرر و دادههای دورهای در سیستم پایگاه دادهها به رخ کلی و جامع از توان الکتریکی مصرفی هرکدام از سیستمها در ساعت ها مختلف از شبانهروز ذخیره میشوند. سیستمهای الکتریکی خانگی به بخشهای سیستم پریزها، سیستم روشنایی، سیستم سرمایش و گرمایش تقسیم میشوند. الگوریتمهای درخت تصمیم اهمیت مقادیر زیادی از دادهها به راحتی اجرا و چک میشوند. استفاده از درختان تصمیمگیری بهعنوان روش رگرسیون، یک سری مزیت دارد که یکی از آنان قوانین تقسیم یک طریق گرافیکی بصری و بی آلایش برای تجسم نتیجه ها میباشد و در عین حال، بضاعت و توان پردازش دادهها خانه هوشمند در یزد را نیز دارد. دادههای ثبتشده اساسی اندازهگیرهای هوشمند قدرت الکتریکی مصرفی را به دو بخش تقسیم میکند؛ دادههای توان الکتریکی مصرفی ثابت و قدرت مصرفی متغییر. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم خرید منزل هوشمند شیائومی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن