کنجکاو در مورد شانه perching.

من یک مخلوط گله از پرندگان و به تازگی یکی از Dominiques آغاز شده گاهی اوقات پرواز به قرار گرفتن روی شانه من.هی

توسط HASHTADONOH در 6 تیر 1399
من یک مخلوط گله از پرندگان و به تازگی یکی از Dominiques آغاز شده گاهی اوقات پرواز به قرار گرفتن روی شانه من.

هیچ اخطار فقط به طور ناگهانی او وجود دارد.

آن من را خسته نمی کند او به عنوان متعادل است و خواهد هاپ خاموش اگر من با ارنج زدن ،

من نمی خواهم برای شروع چیزی است که شروع به یک عادت کل گله.

مگر اینکه ما در حال آموزش برای راه اندازی مجدد از آلفرد هیچکاک پرندگان.

آخرین مطالب