کمک! دریچه مسئله است ؟ تصویر گنجانده شده است.

من نمی دانم چه چیزی اشتباه است اما این به نظر می رسد مانند یک عفونت شاید ؟ برخی از آنتی بیوتیک ها و قرار دادن

توسط HASHTADONOH در 8 تیر 1399

من نمی دانم چه چیزی اشتباه است اما این به نظر می رسد مانند یک عفونت شاید ؟ برخی از آنتی بیوتیک ها و قرار دادن آنها در جوجه ها آب است. ASAP برای کمک به. اگر شما نمک فرنگی اصل, یک حمام آب گرم با نمک فرنگی اصل به جایی که جوجه می تواند نشستن در آب اما نه زیر بروید. به طوری که آن دریچه می توان به طور طبیعی. من نمی نشان می دهد پاک کردن آن را. فقط اجازه دهید او را خیس خوردن در آب و تماشای او به طوری که او نمی رفتن و غرق شدن و غیره. امیدوارم که این کمک می کند تا زمانی که کسی با یک ایده بهتر می زق زق و کمک به با اطلاعات بیشتر.

آخرین مطالب