چگونه اغلب شما خود را تغییر دهید اردک استخر آب ؟

به روز رسانی: من یک استخر امروز برای من اردک است. من ساخته شده آنها را به یک سطح شیب دار به طوری که آنها به راحتی می توانید به استخر.

اما آنها آن طوری که سریع! من آن را خریدم بعد از این بعد از ظهر و آن را در حال حاضر ،

همچنین آنها با استفاده از سطح شیب دار! آنها با تکیه بدن خود را و سپس با قرار دادن پای خود را بر روی لبه استخر. و سپس آنها را دریافت کنید. و زمانی که آنها دریافت کردن آنها مشکل دارند چرا که آن را بیش از حد بالا برای آنها به طوری که آنها همان wayy در, اما من حدس می زنم آن را احتمالا نمی خوب برای پای خود را.

پس چگونه می توانم آنها را به استفاده از سطح شیب دار? و چگونه شما با نگه داشتن بچه ها استخر تمیز کردن ؟ مشاهده پیوست 2212659

مشاهده پیوست 2212660