خوب، بد و حلقه شنا بادی

به دلیل فعالیتهای روزافزون انسانها، همهٔ دلفینهای رودخانهای از جمله دلفین رودخانه آمازون، دلفین رود گنگ، و دل

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

به دلیل فعالیتهای روزافزون انسانها، همهٔ دلفینهای رودخانهای از جمله دلفین رودخانه آمازون، دلفین رود گنگ، و دلفین رودخانه یانگ تسه در خطر انقراض هستند. در پرو، دلفینهای سربی به دلیل مصرف گوشتشان توسط مردم شکار میشوند. دلفینهای سربی برای رد گم کردن و فرار از دست نهنگهای قاتل به درون خلیجهای کمعمق میروند. با آنکه چنین واکنشی در نهنگ عنبر نیز دیده شدهاست مشخص نیست که آیا دلفینهای آزاد چنین وضعیتی را تجربه میکنند یا نه. الگوی خواب و بیدارشدن در دلفینها بسیار با انسانها و بیشتر دیگر پستاندارانی که روی خشکی زندگی میکنند فرق دارد و چنین الگویی نیاز به پردازش بیشتری از سوی مغز آنها دارد. گوشت دلفین در ژاپن و پرو هواداران خود را دارد. وی همچنین توانست در ردهبندی رده پنجم میز ۵ را به خود اختصاص دهد. افغانستان در آسیا در رتبه ۳۴ قرار داشته و در جنوب آسیا نیز از میان هشت کشور در مقام پنجم ایستادهاست. فرهنگها و تمدنهای گوناگون از این جانوران در افسانهها و فولکلور سخن گفتهاند. نقشهای بر سنگ مربوط به ۹ هزار سال پیش این جانوران را به تصویر کشیدهاند. کریکتبازان افغان نخستین قهرمانی در یک تورنمنت بینالمللی را در نوامبر سال ۲۰۰۷ در جام ۲۰ آوره آسیا در کویت بهدست قیمت حلقه شنا آوردند.

دلفینها از دیرباز در افسانهها و فرهنگ ملتهای گوناگون نقش داشتهاند. دانشمندان هنوز دربارهٔ هدف اصلی این حرکتها اطمینان ندارند اما گمان میرود این بخشی از آموزش طبیعی آنها به منظور آشنایی با محیط اطراف و بالا بردن تواناییهایشان، از جمله توانایهای حرکتی، باشد. دلفینها صدای دیگری نیز تولید میکنند که نوعی تیک کوتاه است و برای موقعیتیابی صوتی به کار میرود. گمان بر این میرود که پرش از آب روشی برای پیدا کردن مکان گردهمآیی ماهیها است که پرندگان دریایی را به سوی خود میکشد یا آنکه این حرکت روشی برای ارتباط بر قرار کردن با دیگر دلفینها است. آنها گاه از روی سطح آب پرش میکنند، حرکات آکروباتیک انجام میدهند، یا با همگروهیهای خود به شوخی و بازی میپردازند. در فرهنگ ایرانیان دلفین بستگی نزدیکی با آیین مهر دارد چنانکه در بسیاری از آثار برجا مانده از این آیین، مهر در دوران کودکی و در کنار مادرش ناهید یا به تنهایی سوار بر دلفین دیده میشود. در حال حاضر تیم ملی بدمینتون کشور ۲۶ عضو دارد که در بین آن ۱۲ خانم نیز فعالیت دارند و در مجموع تیم جوانان و نوجوانان بدمینتون کشور به ۶۲ تن میرسد و مربی تیم بدمینتون استاد مرتضی رضایی است که در جمنازیوم کمیته ملی المپیک تیمهای ملی را تمرین میدهد.

در طی میلیونها سال، سوراخ بینی آببازسانان از جلوی سر به سوی بالا حرکت کرده و اکنون در بالای سر قرار دارد. این ویژگیها شامل وجود سامانه استخوانی با کارکردی همچون کارکرد دو قرقره متصل به هم در قوزک پای نهنگهای نخستین و نیز دیگر شباهتهای ریختی قوزک پا با جفتسمسانان بودند؛ چیزی که تنها نشان از ارتباط نزدیک آببازسانان با این گروه از پستانداران داشت. آزمایش بر روی این دلفینها نشان دادهاست که هر دلفین تنها به سوت مختص خود واکنش نشان میدهد. مردمان مائوری در نیوزیلند، بومیان استرالیا، قبایل بومی ساکن حوضه آمازون، و سرخپوستان ساکن کرانههای شمالغربی اقیانوس آرام به این جانوران در هنر خود اشاره کردهاند. آنها تقریباً در هر نوع زیستگاه دریایی - از کرانههای کمعمق تا مناطق لجهای ژرف در اقیانوسها - بر روی زمین یافت میشوند. پیشنهنگان و رمینگتوننهنگان هر دو از نیای مشترکی از راهرونهنگان پدید آمدند که در آغاز دوره لوتتین زندگی میکرد.

بیشتر آنها در آبهای گرم زندگی میکنند ولی مکان زندگی بسیاری از گروههای نهنگهای قاتل آبهای سرد و قطبی شمالگان و جنوبگان است. این جانور از آنجا که در محیطی با جریانهای قوی آبی زندگی میکند که نیروی ناشی از آنها میتواند خطرساز باشد، باید همواره در حال شنا باشد تا آسیبی نبیند. چنین ویژگیای همانند همدیگر را صدا کردن در میان انسانها با کمک نام فرد است و وجود آن در هیچ جانور پیشینی به اثبات نرسیده بود. در دنیای موسیقی نیز دلفینها موضوع آثار چندین موسیقیدان بودهاند؛ در ترانههای کهن از جان دنور، کودکی در حال انتقال پیام صلح و دوستی از سوی یک دلفین است. در فیلم ترسناک ارکا ساختهٔ ۱۹۷۷، نهنگی قاتل به تصویر کشیده میشود که به دنبال گرفتن انتقام از ماهیگیری است که جفتش را به همراه بچه در شکمش به قتل رساندهاست. در یک افسانه یونانی، دلفینها به صورت کسانی به تصویر کشیده شدهاند که در ابتدا انسان بودند، ولی بعدها توسط دیونیسوس به دلفین تبدیل شدند. از آنجا که دلفینی که به صورت کامل به خواب برود، غرق میشود، این جانوران بر خلاف انسانها به تک تک نفسهایشان کنترل کامل دارند. سنگوارهها نشان میدهند که توانایی بهرهگیری از بسامد بالا احتمالاً در همان دورههای آغازین فرگشت این جانوران شکل گرفتهاست. ᠎Post was generated by G​SA  Content G᠎enerator DEMO.

آخرین مطالب