Pyncheon (Pet با کیفیت)

در اینجا است که یک پیشانی پرنده. این wattles به حال من نگران اگر چه آنها به طور معمول بسیار نور (رنگ پوست) و

توسط HASHTADONOH در 8 تیر 1399
در اینجا است که یک پیشانی پرنده. این wattles به حال من نگران اگر چه آنها به طور معمول بسیار نور (رنگ پوست) و نور صورتی و مانند تصویر اما من یک OEGB پولت (رنگ آمیزی, الگوی, شخصیت و, همه چیز در مورد OEGB است پولت) که بزرگتر و تیره تر شانه و wattles از این Pyncheon. بنابراین همه چیز را در مورد این پرنده می گوید پولت را به من, اما من نسبتا جدید به این کار شده اند و اشتباه در بسیاری از موارد به خصوص با یک نژاد است که من اصلا تجربه با هر دو جنس نر و ماده.
مشاهده پیوست 2215704
آخرین مطالب