سنجاب به عنوان شکارچیان

سنجاب ها در درجه اول گیاه خوار هستند, با این حال آنها را به خوردن پرندگان و حشرات (و جوجه??) اگر آنها بسیار گ

توسط HASHTADONOH در 8 تیر 1399

سنجاب ها در درجه اول گیاه خوار هستند, با این حال آنها را به خوردن پرندگان و حشرات (و جوجه??) اگر آنها بسیار گرسنه هستند. آن صدا مانند هاری به من بیش از حد, اگر چه آن ممکن است که این سنجاب گرسنه برای برخی از دلیل و یا دیگر. اکثر جوجه ها قادر خواهد بود به و قطعا باند در یک سنجاب و صدمه زدن به آن را به عقب. ما تعداد زیادی از خاکستری سنجاب و به آنها خسته نباشید جوجه ما در همه. هرگز در سال است که من تا به حال جوجه.

آخرین مطالب